OBJEKTIF

Memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah .
Memberi pendidikan dan kemahiran daya tindak kepada kumpulan berisiko supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah .
Mendapatkan dan memelihara sokongan rakyat untuk sama-sama bangkit memerangi dadah .