Ikrar Anti Dadah

BAHAWASANYA KAMI

PELAJAR-PELAJAR

BERIKRAR UNTUK MEMERANGI NAJIS DADAH

PADA SETIAP MASA

DAN KETIKA

DENGAN

MENJAUHI DIRI SERTA MENENTANG TABIAT

MENGGUNAKAN DADAH

MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA TANPA DADAH

MEWUJUDKAN SUASANA DAN PERSEKITARAN SEKOLAH

BEBAS DARI DADAH

MENCEGAH PENGEDARAN DADAH DALAM MASYARAKAT

MENERAPKAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM MASYARAKAT

MENERAPKAN NILAI-NILAI AGAMA UNTUK MEMBANTERAS DADAH

MEMBANTU USAHA-USAHA KERAJAAN

BAGI MEMBEBASKAN NEGARA INI

DARIPADA ANCAMAN DADAH