PPDa KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ( KPM )

VISI
SEKOLAH BEBAS DADAH 2015

MISI
MELAHIRKAN MURID BEBAS DADAH MELALUI PROGRAM PPDa YANG BERSEPADU DAN MENYELURUH DARIPADA ASPEK

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

KURIKULUM
KO-KURIKULUM
PEMBANGUNAN SAHSIAH

PPDa SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL KUALA LUMPUR

VISI
SEKOLAH BEBAS DADAH

MISI

MELAHIRKAN MURID BEBAS DADAH MELALUI PROGRAM PPDa YANG BERSEPADU DAN MENYELURUH DARIPADA ASPEK
PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN, KURIKULUM, KO-KURIKULUM
DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

 

IMG_2015-07-01 08:14:45