templatepibgjpeg3.002

PIBG SMKTTDI

 • melambangkan keperihatinan
 • melambangkan tiga teras utama:
  1. menyokong
  2. memudah cara
  3. mengurus
 • PIBG SMKTTDI ditubuhkan pada 1980
 • Terdiri daripada 7 AJK ibu bapa, 8 AJK guru dan 6 AJK Biro
  1. Biro Akademik
  2. Biro Kokurikulum
  3. Biro Kebajikan
  4. Biro Disiplin dan Sahsiah
  5. Biro Pembangunan
  6. Biro Ekonomi
 1. Menyediakan pendidikan berasaskan teknologi maklumat bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara
 2. Melaksanakan dasar pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Negara
 3. Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar tanpa mengira latarbelang, agama dan keturunan
 4. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan dan kaedah bestari dalam pengajaran dan pembelajaran
 5. Mewujudan budaya sekolah yang aman, selamat, sejahtera dan berdisiplin
 6. Sentidas peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan kami
 7. Menguruskan kerja dengan cekap dan pantas
 8. Mewujudkan hubungan yang baik dan mesra

Medium Komunikasi

 • menggunakan pelbagai jenis medium komunikasi untuk berhubung dengan semua pihak :
  1. mesyuarat
  2. laman web
  3. Facebook
  4. Whatsapp
  5. SMS
  6. Telefon

Peranan PIBG SMKTTDI

 • menyokong dan membantu guru dan aktiviti sekolah
 • mengutip dan mengurus dana kecemerlangan, kebajikan, Aktiviti dan infrastruktur sekolah
 • memudahkan urus pengajian, disiplin, kebajikan dan aktiviti sekolah
 • mengeratkan hubungan murid – guru – ibu bapa – masyarakat

templatepibgjpeg3.014 templatepibgjpeg3.015