PENGETUAPn Hjh Siti Nora Binti Ali
PK PENTADBIRANPn Hanizah Binti Osman
PK HAL EHWAL MURIDPn Mahsuri Binti Omar
PK KOKURIKULUMTn Hj Ahmad Farazila Bin Abdul Ghani
PK PENDIDIKAN KHASPn Mazlina Binti Abdul Rahaman
GKMP BAHASAPn Wan Hanisah Binti Wan Hassan
GKMP SAINS DAN MATEMATIKPn Teh Geok Hong
GKMP KEMANUSIAANPn Roziah Binti Zakaria
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONALTn Hj Abdul Aziz Bin Abdullah