PENGETUAPn Hjh Siti Nora Binti Ali
PK PENTADBIRANPn Hanizah Binti Osman
PK HAL EHWAL MURIDPn Mahsuri Binti Omar
PK KOKURIKULUMTn Hj Ahmad Farazila Bin Abdul Ghani
PK PENDIDIKAN KHASPn Mazlina Binti Abdul Rahaman
GKMP BAHASAPn Wan Hanisah Binti Wan Hassan
GKMP SAINS DAN MATEMATIKPn Teh Geok Hong
GKMP KEMANUSIAANPn Roziah Binti Zakaria
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONALTn Hj Abdul Aziz Bin Abdullah
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
1 Jawatankuasa Pentadbiran Sekolah
2 Jawatankuasa Kewangan Sekolah
3 Jawatankuasa Sebut Harga
4 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Selenggara
5 Jawatankuasa Data, ICT dan Maklumat Sekolah
6 Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia dan LADAP
7 Jawantkuasa PIBG 2020/21
8 Jawatankuasa Kelab Keluarga Sekolah 2020/21
9 Jawatankuasa Mesyuarat Guru
10 Jawatankuasa SKPMG2 Sekolah
11 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti /SPSK
12 Jawatankuasa Dakwah dan Penghayatan Islam / Nilai Murni
13 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
14 Jawatankuasa Pelan Strategik Sekolah
PENGURUSAN KURIKULUM
1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) / PdPA 21
2 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan
3 Jawatankuasa Jadual Waktu
4 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
5 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
6 Jawatankuasa HIP (MBMMBI)
7 Jawatankuasa Guru Ganti
8 Jawatankuasa Peningkatan Prestasi Akademik dan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja / JUARA
9 Jawatankuasa Pelaksana Google Classroom & Laman Web Sekolah
10 Jawatankuasa “Dual Language Program” (DLP)
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
1 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid
2 Jawatankuasa Lembaga Disiplin Murid / Jawatankuasa Disiplin Murid
3 Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan, Keceriaan, Kesihatan (3K) Dan EKSA
4 Jawatankuasa Kantin
5 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) / Rasuah
6 Jawatankuasa Surau
7 Jawatankuasa Kebajikan Murid
8 Jawatankuasa Bimbingan Kaunseling & Kerjaya
9 Jawatankuasa SPBT
10 Jawatankuasa Amalan Terbaik Hak Asasi Manusia (ATHAM)
11 Jawatankuasa Majalah Sekolah
12 Jawatankuasa Pengurusan / Penyelenggaraan Bilik-Bilik Khas (EKSA)
PENGURUSAN KOKURIKULUM
1 Jawatankuasa Kokurikulum
2 Jawatankuasa Koperasi
3 Jawatankuasa RIMUP
4 Guru Penasihat Permainan
5 Guru Penasihat Persatuan / Kelab
6 Guru Penasihat Pasukan Badan Beruinifom
7 Rumah Sukan
PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS
1 Jawatankuasa Program Pendidkan Khas