Tingkatan 2   dan Tingkatan 1 :

Peperiksaan pada 21/10/2014 akan ditunda ke 3/11/2014.

Tingkatan 4 :

Peperiksaan 21/10/2014 ditunda ke 30/10/2014

Peperiksaan 30/10/2014 ditunda ke 31/10/2014

Harap Maklum.